Biznes:

Sila bomby
20
Sila bomby

Siła wybuchowa bomby zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy ona od ilości użytego materiału rozszczepialnego; z tego względu chcąc…

3:16 PM

Gospodarka:

Postepowanie ws wypadku przy pracy
37
Postepowanie ws wypadku przy pracy

Pierwsza faza postępowania w sprawie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ma miejsce w zakładzie…

3:17 PM

Zobacz także:

Postepowanie egzekucyjne
61
Postepowanie egzekucyjne

Po wydaniu decyzji w przedmiocie świadczeń z Funduszu postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie zobowiązanej do płacenia alimentów tytułem egzekucyjnym prowadzi się nadal stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego. Wówczas organ egzekucyjny (komornik) przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej aż do pełnego pokrycia należności Funduszu.…

3:17 PM