Finanse

ekonomia online

 • rp_finanse4.jpg

  Nadając procesom historycznym szczególną rangę w hierarchii wartości decydujących o zaawansowaniu społeczno-gospodarczym pozycji międzynarodowej, warto zwrócić uwagę na kolejną okoliczność, którą jest stosunek polityki poszczególnych państw do współpracy z partnerami ...

 • rp_ekonomia24.jpg

  Podział współczesnego świata na odmienne ustrojowo zespoły Wschodu i Zachodu oraz coraz mocniejsze akcentowanie interesów Trzeciego Świata, jako swoistej kategorii zbiorowej, powoduje mianowicie konieczność uwzględniania nie tylko własnych, niejako partykularnych, ...

 • rp_finanse11.jpg

  Obowiązkiem ubezpieczenia w systemie wykonujących pracę na podstawie umowy agencji lub zlecenia objęte są osoby, wykonujące odpłatnie pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres co najmniej ...

 • rp_gospodarka16.jpg

  Wszystkie niemal filmy kryminalne, słuchowiska detektywistyczne, powieści sensacyjne wypełnione są drobiazgowymi opisami przygotowań ludzi, zmierzających bądź do popełnienia zbrodni, bądź do jej wykrycia. I tu preparacja przedstawicieli organów śledczych okazuje ...

 • rp_biznes28.jpg

  Wielkie przemieszczenia mas skalnych w skorupie ziemskiej wywołały między innymi trzęsienia ziemi w Mino Ówari w Japonii w październiku 1891 roku, w San Francisco w kwietniu 1906, w prowincji Kansu ...

Podzial gospodarczy swiata

Posted by admin On Styczeń - 15 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia24.jpg

Podział współczesnego świata na odmienne ustrojowo zespoły Wschodu i Zachodu oraz coraz mocniejsze akcentowanie interesów Trzeciego Świata, jako swoistej kategorii zbiorowej, powoduje mianowicie konieczność uwzględniania nie tylko własnych, niejako partykularnych, potrzeb — ale i dostosowywania się do wymagań partnerów. Otrzymuje się oczywiście za to określane ustępstwa wzajemne — w sumie ...Continue

Praca na umowe

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse11.jpg

Obowiązkiem ubezpieczenia w systemie wykonujących pracę na podstawie umowy agencji lub zlecenia objęte są osoby, wykonujące odpłatnie pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres co najmniej 15 dni. Ubezpieczenie obejmuje również osoby wykonujące na rzecz jednego zleceniodawcy pracę na podstawie umów agencyjnych lub zlecenia krótszych niż ...Continue

Przemieszczenia skalnych mas

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes28.jpg

Wielkie przemieszczenia mas skalnych w skorupie ziemskiej wywołały między innymi trzęsienia ziemi w Mino Ówari w Japonii w październiku 1891 roku, w San Francisco w kwietniu 1906, w prowincji Kansu w Chinach w maju 1920 i na japońskiej wyspie Honsiu we wrześniu 1923. Podczas trzęsienia w Mino Owari doszło do ...Continue

Rewolucyjna wiedza

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia24.jpg

Gdy Juliusz Verne prorokował, że potomność urzeczywistni to, co on wymyślił w swych utopijnych powieściach, miał w zasadzie rację, albowiem i łódź podwodną, i satelity Ziemi, kino i telewizję — wszystko to jego fantazja „wynalazła" już w XIX wieku. Rzetelna znajomość najnowszego stanu wiedzy, ożeniona z naukowo-prognostycznym „węchem", sprawiała, że ...Continue

Postepowanie ws zasilku

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca1.jpg

Zasady postępowania w sprawach o zasiłki zostały uregulowane ustawą z 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłady (zatrudniające powyżej 20 pracowników), które nie zgłaszają imiennie pracowników do ubezpieczenia społecznego, ustalają prawo do zasiłków i ich wysokość oraz wypłacają je swym prace w czasie ...Continue

Postepowanie egzekucyjne

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca23.jpg

Po wydaniu decyzji w przedmiocie świadczeń z Funduszu postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie zobowiązanej do płacenia alimentów tytułem egzekucyjnym prowadzi się nadal stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego. Wówczas organ egzekucyjny (komornik) przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej aż do pełnego pokrycia należności Funduszu. Jeżeli w okresie wypłaty świadczeń ...Continue